Tidligere ambassadør til Iran, Roald Næss, svartmaler i et innlegg 27. november den organiserte motstandsbevegelsen mot det religiøse prestestyret i Iran. Blant annet hevdes det at den eksiliranske motstandsgruppen Mek (Mojahedin-e-Khalq Organization) sloss sammen med Saddam Hussein under Iraks krig mot Iran på 1980-tallet, og at dagens ledelse i USA samarbeider tett med gruppen.

Mek er hovedmedlem i paraplyorganisasjon NCRI – Det iranske motstandsrådet, som arbeider for demokrati. Mek og NCRI mener fundamentalisme må bekjempes med reformer, slik som Martin Luther gjorde innenfor kristendommen.