Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Alle deler av nasjonen er i dag helt avhengig av elektronisk kommunikasjon, og store verdier kan gå tapt – og gjør det – hvis det blir utfall i mobil- eller bredbåndsnettene.