Einar Lunde, avdelingsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Norge må kunne skalke lukene

I en unntakssituasjon bør mobil- og bredbåndsnettene kunne driftes på norsk jord uten bistand fra utlandet.

Publisert: Oppdatert:

Norge bør i skarpe situasjoner ha full nasjonal kontroll på de viktigste kommunikasjonsveiene.
Norge bør i skarpe situasjoner ha full nasjonal kontroll på de viktigste kommunikasjonsveiene. (Foto: Daniel Nordby/Hæren/Forsvaret)