I kronikk i DN 28. mai påstår Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV, at E39-prosjektet Møreaksen er svært ulønnsomt, og hun vil heller bygge jernbane rundt Oslo.

Mener Kaski at dersom alle midlene brukes på jernbane rundt Oslo, blir det både lønnsomt og bra?

Man kan mistenke at et slikt syn skyldes manglende kunnskap om hva vi lever av i Norge. Eller vil Kaski samle alt i Oslo og la resten av landet forfalle?

For å sikre velferden må verdiskaping skje over hele landet. Der spiller samferdsel en nøkkelrolle. For vestlandskysten er ikke jernbaneutbygging et realistisk alternativ. Her må fergefri vei til for å sikre fremtidsrettet samferdsel. Fergefri E39 er Vestlandets Intercity-prosjekt som knytter byene i hele denne landsdelen sammen.

Kostnadene for fergefri E39 kommer ned. For strekningen Ålesund-Molde er kostnadene redusert med 40 prosent, og lønnsomheten er blitt god.

For jernbaneprosjekter ser det ut til at kostnadene går stikk motsatt vei. 21 km jernbane i flatt landskap mellom Fredrikstad og Sarpsborg vil koste 29 milliarder kroner, det dobbelte av Møreaksen. Hvor mye nye sentrumstunneler i Oslo og Ringeriksbanen vil koste til sammen, er det vel nesten ingen som tør tenke på.

Så er Kaski bekymret for klimavirkningene av vei. Kjøretøyteknologien utvikles nå svært raskt mot nullutslipp, slik at det ikke blir et stort problem når Møreaksen realiseres.

Jernbane kan aldri kan dekke hele transportbehovet. Derfor må fergefri E39 bygges.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.