DN viser nok en gang på lederplass 16. mars at avisen ikke har satt seg godt nok inn i temaet fergefri E39.

Blant annet påstår DN at kostnaden for fergefri E39 er 340 milliarder kroner. Slik er det ikke lenger. Stortinget prioriterte å gjøre tre av fjordkryssingene på E39 fergefrie gjennom prosjektene Rogfast, Møreaksen og Hordfast. Deretter Hafast i Møre og Romsdal. Samtidig vedtok Stortinget at kostnadene må reduseres betydelig. Det er gjort: Møreaksen ned 60 prosent i kostnad, og Hordfast, mellom Stavanger og Bergen, med et fremtidig trafikkvolum som forutsetter firefelts vei, ned 30 prosent.

Hordfast ligger helt i toppsjiktet av prosjekter med høy samfunnsøkonomisk nytte i NTP.

DN peker på at nye elferger med høyere frekvens nærmest kan gjøre samme nytten som fergefri E39. Den som er vant med ferger i hverdagen, vet at det ikke stemmer. Ferge innebærer at veien er åpen noen få minutter hver time, når fergen går, enten den går på diesel eller strøm. Øker frekvensen fra hver halvtime til hvert 20. minutt, er veien fremdeles bare åpen tre ganger i timen.

Dette hindrer døgnåpne regioner.

Storparten av Norges eksportnæringer ligger langs E39. Vi har ingen jernbane som kan binde sammen bo- og arbeidsmarkeder og folks pendlervillighet. E39 er Vestlandets Intercity, med muligheter for fleksibilitet og produktivitetsøkning i viktige næringer som vil komme hele kongeriket til gode.

DN av alle, bør basere sine kommentar- og lederartikler på kunnskap. Derfor venter vi at DN setter seg inn i sakene før de skriver neste kommentar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.