Håkon Rasmussen, fylkesdirektør for samferdsel i Hordaland fylkeskommune, og Arvid Strand, forsker ved Transportøkonomisk institutt

Bane bedre enn buss også i Bergen

En fullt utbygget bybane vil gi Bergen samfunnsgevinster i mange tiår fremover. «Skinnefaktoren» gir større uttelling for bane enn for buss.

Publisert: Oppdatert:

Bybanealternativet i Bergen ble valgt fordi en på bakgrunn av internasjonale erfaringer mente å vite at en bane ville ha mer effekt på reisevaneendring enn å satse på buss.
Bybanealternativet i Bergen ble valgt fordi en på bakgrunn av internasjonale erfaringer mente å vite at en bane ville ha mer effekt på reisevaneendring enn å satse på buss. (Foto: Hallgeir Vågenes/VG/NTB Scanpix)