Lørdagens leder i DN var et gufs fra festning Ring 3. Bare det å kunne si at den teknologiske utviklingen løper fra broer fordi fergene blir elektriske, røper en komplett manglende forståelse for utfordringene utenfor Oslo-gryten. Det er ikke Nesoddfergene vi snakker om. Der er det verste som kan skje at du må kjøre en omvei.

Dette er selve livsnerven i samfunnene.

For dem som tror at elferger blir billigere, oppfordres det til å sjekke erfaringene fra Hordaland. Fasiten for elfergene der er høyere kostnader, høyere billettpriser og forslag om færre avganger.

Det andre er at en har en geografisk fordom om hvor der er viktige og nyttige prosjekter. Fergefri kyststamvei holdes frem fra denne avis som det store sløseriet. Men det blir ikke sant selv om noen tror på det. I dagens Nasjonal transportplan ligger tvert imot svært lønnsomme prosjekter i E39.

En samferdselsinvestering er en investering – som gir avkastning i form av lavere transportkostnader, tryggere reiser og flere næringsmuligheter.

Rogfast på E39 er tunnel, den har en beregnet positiv nytte på over 16 milliarder kroner. E39 Hordfast er to broer, og har etter siste beregninger cirka 7,5 milliarder kroner i netto nytte. La oss ta med Sotrasambandet, nok en bro på Vestlandet som gir samfunnet et overskudd på 16 milliarder kroner.

La gå at Stad skipstunnel har dårlig samfunnsøkonomisk nytte. Men den er jo ingenting mot den negative nytten av noen av prosjektene rundt Oslo. Allerede i 2013 ble full utbygging av Intercity beregnet til å ha en netto negativ nytte på 80 milliarder kroner (Ks1 intercity TØI/Dovre). E18-prosjektene inn mot Oslo ble i etatenes innspill til gjeldende transportplan vurdert til å ha negativ nytte på 14 milliarder kroner.

Det betyr ikke at vi ikke skal bygge der, men superforenklet sagt: For å få råd til de store prosjektene rundt Oslo, må vi bygge 12–13 Hordfast på E39. Av de prosjektene som faktisk ligger i transportplanen, er det ikke E39-prosjektene som ødelegger samfunnsnytten. Og en sparer som kjent ingenting ved å kutte prosjekter som ikke er der.

Det er også greit å huske på at det er forskjell på investering og sløsing – selv når investeringen skjer utenfor Ring 3.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.