Det er blitt vei i vellinga etter at Fremskrittspartiet fikk statsrådsstolen i Samferdselsdepartementet, ingen tvil om det, selv om Stoltenberg-regjeringen slapp veipengene løs foran valget i 2013. Bevilgningen til veiformål i forrige Nasjonal transportplan (NTP) ble da foreslått økt med 62 prosent.

Solberg-regjeringens foreslo i sin NTP for 2018 til 2029, som ble vedtatt før ferien, å øke de samlede bevilgningene til veiformål med 46 prosent sammenlignet med forrige NTP.