Økonomiske sanksjoner har historisk sett aldri bidratt til å endre et lands regime, politikk eller krigføring mot et annet land. Sanksjoner er enkelt å implementere, men har tidligere aldri evnet å påvirke et annet lands krigføring. Derimot bidrar sanksjoner til en høy sosial kostnad for menneskene i landet som påføres sanksjoner.

Sanksjoner kan virke mot sin hensikt. Økonomiske sanksjoner har hyppig blitt brukt som et politisk instrument for å utøve innflytelse på gjeldende regime og politikk i et land – for å tvinge politiske ledelse til å oppheve sin krigføring mot et annet land. Men forskning har i alle år vist at sanksjoner ikke evner å påvirke et lands regime og politikk. Sanksjoner kan derimot virke mot sin hensikt ved å forsterke det dominerende regimet og politikken i landet som påføres sanksjoner.

June Borge Doornich
June Borge Doornich

I Mars 2014 sendte Putin tusenvis av soldater med umerkede uniformer inn i Ukraina. Innen 14 dager hadde Putin annektert Krim halvøya, som en militær aksjon rettet mot prorussiske demonstranter. Mindre enn en måned senere, erklærer prorussiske separatister i Donetsk og Luhansk deres uavhengighet til Ukraina og deres støtte til Russland. Ukraina signerer deretter flere avtaler med EU for frihandel til gitte sektorer i Europa, som eskalerer den politiske konflikten mellom Putin og Ukraina.

Flere økonomiske sanksjoner ble implementert av EU, USA, og andre europeiske land. Det ble innført sanksjoner som begrenset Russlands tilgang til kapitalmarkeder, til sensitiv teknologi i energi- og forsvarssektoren, import og eksport forbud, og flere andre mildere sanksjoner. De økonomiske sanksjoner i 2014 hadde ingen effekt på Putins regime og politikk overfor Ukraina. Sanksjonene dyrket en sterkere Putin og en større avstand mellom Putin og Europa. Økonomiske sanksjoner er enkelt å implementere og har en umiddelbar effekt på sektorer og personer som rammes.

Men sanksjoner har aldri vært mer enn et politisk symbol for å undergrave det rådende regime og politikk i landet som påføres sanksjoner. Historisk har sanksjoner aldri evnet å påvirke en endring av et regime, politikk, eller krigføring. Kan vi da forvente at hardere økonomiske sanksjoner fra EU og USA implementert i Februar 2022 evner å påvirke Putins krigføring mot Ukraina – Putins angrep på den europeiske sikkerhetsordenen?

Sanksjoner gir alvorlige innvirkninger på økonomien til landet som påføres sanksjoner. Forskning viser at sanksjoner resulterer i en nedgang i landets bruttonasjonalprodukter, svekker valutaen, øker arbeidsledighet, fattigdom og landet skygge økonomi. Sanksjoner påvirker i hovedsak den generelle befolkningen og deres sosiale velferd og livskvalitet.

Sanksjoner har en høy sosial kostnad for menneskene i landet som påføres sanksjoner. Den sosiale velferden og livskvaliteten til menneskene blir direkte rammet. Utestengelse fra Swift blokkerer menneskenes tilgang til internasjonale markeder og private transaksjoner over landegrensen. Tvungen økt styringsrente gir en prisvekst som presser privatøkonomien. Sanksjoner øker arbeidsledighet, reduserer kjøpekraften, gir tap av inntekter til små og mellomstore bedrifter og reduserer tilgang til kapital.

Sanksjoner reduserer friheten til å bevege trygt i samfunnet hjemme og i utlandet. Friheten til å ytre sine meninger i frykt for sanksjoner. Stengte internasjonale luftrom, lammer menneskenes frihet til å forflytte seg over landegrensen. Det bygger en frykt og usikkerhet for egen sikkerhet og fremtid. Flere av de sosiale kostnaden rammer også mennesker som har sin nasjonalitet fra det sanksjonerte landet men som befinner seg i andre land i verden.

Selv om økonomiske sanksjoner ikke har til hensikt å ramme den generelle befolkningen i det sanksjonerte landet, så er det menneskene som i hovedsak blir påvirket. Sanksjoner som økonomisk våpen er uten tvil det beste instrument for å symbolisere politisk ståsted, når krigføring er alternativet. Men det er sterkt behov for å minimere restriktive tiltak som i hovedsak rammer menneskene. Sanksjoner må hardt og direkte ramme statsledere og statsmakter for å redusere deres økonomiske og politiske makt i egen nasjon og i den globale geopolitikken. Først da vil sanksjoner virke med sin hensikt, å utøve innflytelse og påvirkning på regime, politikk og krigføring.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.