Kostnadene for vindkraft til havs har falt med mer enn en tredjedel siden 2012. En norsk havvindsatsing vil være grønn omstilling og industribygging i praksis.

Landvind har ført til ny dynamikk i kraftmarkedet og bidratt til at vi har fått viktige nye industrikraftkontrakter. Den raske utviklingen i landbasert vindkraft kom da grønne sertifikater for ny fornybar kraftproduksjon ble innført. Denne suksessen må nå gjentas for flytende havvind! Flytende havvind betyr at i stedet for å feste vindturbiner til havbunnen, setter man de oppå flytende konstruksjoner.

Vi har en fantastisk oppside ved å satse på flytende offshore havvind. Vi har en sokkel som er både bratt og dyp – godt tilpasset flytende vind. Det er et marked hvor vi sitter på avgjørende kapasitet og kompetanse, og hvor vi kan utvikle en industri – til vanns og til lands – som kan eksporteres til resten av verden.

Skal vi virkelig satse mest der vi har minst å vinne? Fordi det akkurat nå er billigst? Eller skal vi ta lederskap i å utvikle flytende havvind som en lønnsom fornybar energikilde. Norsk energipolitikk innenfor ny fornybar energi har altfor lenge vært preget av en «vente og se»- holdning. Det vil si at vi har overlatt lederskap og utvikling av teknologi til andre land.

Verden trenger mer fornybar energi. Markedet for flytende havvind er i rask utvikling flere steder i verden. Vår sterke posisjon innen maritim og landbasert industri gir oss et unikt utgangspunkt for å ta en lederrolle i utviklingen av flytende havvind. En energikilde med stort potensial for alle land i verden med bratte sokler og store havdyp.

Norske bedrifter leverer allerede i dag en lang rekke tjenester til utbygging av store havvindparker internasjonalt. Blant annet gjennom konstruksjonsskip, serviceskip, boligskip, kabellegging og klargjøring av havbunn. Denne kompetansen og kapasiteten har norske selskaper fordi vi allerede er ledende på de mest kompliserte maritime operasjonene innenfor offshore olje og gass. Denne kapasiteten er direkte overførbar til utvikling av fornybar energi.

Likevel er det vanskelig å få øye på noen aktiv politikk fra regjering og energimyndigheter i Norge for å utvikle energinasjonen Norge innenfor flytende offshore-vind.

Begrunnelse? Det er ikke lønnsomt å bygge ut flytende vind på havet. Dersom man skal legge kroner per kilowatt i dag til grunn for utviklingen av en helt ny fornybar energikilde med enormt internasjonalt potensial, har vi rett og slett mistet helt avgjørende perspektiver på utviklingen av Norge som industri- og energinasjon.

Flytende havvind har ikke bare potensial som ren kraftproduksjon til strømnettet. Selv om det er et viktig element i seg selv for å erstatte sterkt forurensende kullkraftproduksjon i både Europa og resten av verden. Flytende havvind har også stort potensial knyttet til elektrifisering av offshore olje- og gassinstallasjoner – og dermed redusere utslipp fra dagens gasskraftverk. Flytende havvind kan brukes som energikilde til utvikling av havbasert oppdrett. Og ikke minst til produksjon av hydrogen fra vann. Hydrogen er en av de mest spennende alternative energibærerne for skip som skal seile langt. Havvindprodusert hydrogen vil være en alternativ energibærer med reelt nullutslipp. Ved å utvikle flytende løsninger for vindkraften kan det være en avgjørende bidragsyter til etablering av hydrogentilførsel i et volum og omfang som kreves for å kunne seile interkontinentalt med store skip.

Vi har derfor tatt til orde for at Norge må ha som ambisjon å lede an i dette arbeidet, og ikke sitte stille og vente til andre har utviklet lønnsomme løsninger. På den måten vil vi kunne bygge opp en verdensledende klynge på samme måte som innenfor oljeservice. Med et hjemmemarked etableres også større potensial for mindre selskaper som er viktige for industriutviklingen langs kysten. Og ikke minst kan vi etablere en politikk som gir reelt innhold til regjeringens store ambisjoner om at Norge skal lede an i arbeidet både om å nå høye klimaambisjoner og FNs bærekraftsmål.

Derfor haster det med å avklare helt grunnleggende rammebetingelser som: områder hvor vi kan bygge ut vindkraft, konsesjonsvilkår, skattemessige vilkår, øvrig regulatorisk rammeverk og incentivordninger som sikrer industriell satsing.

Skal vi ta lederskap på dette området, må vi sette i gang nå, slik at industrien kan utvikle løsninger som er konkurransedyktige internasjonalt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.