I DN 7. januar anklager Sverre Molvik, administrerende direktør i Selvaag Bolig ASA, Statsforvalteren i Oslo og Viken for å «gi blaffen» i Høyesterett. Det er en alvorlig anklage, men når man ser på jusen også fullstendig feil: Statsforvalteren slutter lojalt opp om avgjørelser truffet av vår øverste domstol.

Bakgrunnen er saken der Selvaag vant frem i Høyesterett, som kjente Statsforvalterens vedtak om å opprettholde Oslo kommunes pålegg om at Selvaag som utbygger måtte bekoste oppgradering av en turvei, ugyldig. Vedtaket ble opphevet fordi Høyesterett kom til at Statsforvalteren hadde forstått lovens vilkår feil, og at det måtte stilles strengere krav til nærheten mellom utbyggingen og oppgraderingsbehovet enn det Statsforvalteren hadde lagt til grunn.

Ved en fornyet vurdering kom Statsforvalteren til at selv med det strengere kravet som Høyesterett etablerte, var det likevel tilstrekkelig nær sammenheng mellom Selvaags utbygging og behovet for oppgradering av turstien. Med 64 nye boenheter som naturlig vil bruke en tursti som før oppgraderingen var smal, gjørmete og ikke egnet for vinterdrift, bør ikke dette være overraskende.

Molvik og Selvaag vant «slaget» i Høyesterett, men tapte «krigen». Det er forståelig at de er skuffet. Men når Statsforvalteren fatter et nytt vedtak innenfor de rammene Høyesterett setter, er det ikke ignoranse overfor vår øverste domstol, men snarere en lojal oppslutning. Slik det skal være.

For ordens skyld: Hjelmeng er gift med en ansatt hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.