Ved årsskiftet fikk Skatteetaten utvidede hjemler til å ilegge bøter når næringsdrivende ikke oppfyller opplysningspliktene sine. Reglene rammer også mange uskyldige næringsdrivende som sitter igjen med David-følelsen når de tar til motmæle.

Hvis en næringsdrivende ikke leverer skattemelding, a-melding, momsoppgave eller aksjonærregisteroppgave til rett tid, kan Skatteetaten ilegge dagbøter (tvangsmulkt).