4. februar er det to år siden salget av motorfabrikken Bergen Engines fra Rolls-Royce til russiske oligarker ble offentlig kjent. Salget ble stoppet etter sterk kritikk i mediene og Stortinget, og saken har viktige læringspunkt for Norge og våre allierte.

Ansvaret for eksportkontroll bør omorganiseres og ses i sammenheng med kontroll med utenlandske investeringer i Norge. Hensynet til nasjonal sikkerhet må defineres og operasjonaliseres i alle departement. Dette er blant funnene i min forskningsartikkel publisert i tidsskriftet European Security.

Organisatoriske siloer og strategisk risikoforståelse kan utgjøre gråsoner og sårbarheter som tillater fiendtlige aktører å forberede og utføre angrep under dekke av helt legitim virksomhet – mens vi alle er opptatt med hverdagen vår.

Alfa S. Winge
Alfa S. Winge (Foto: Totto)

Dagens Næringsliv har levert sentrale bidrag til diskusjonen om nasjonal sikkerhet gjennom flere større saker som «Operasjon Lazarev» og «Hvem eier Norge».

Andre eksempler er utstedelse av farledsbevis til mer enn 250 russere. Farledsbevis gir anledning til å operere uten los langs kysten. Russiske trålere fikk anløpe norske havner etter Russlands invasjon av Ukraina.

Dermed ble Nato-skip som hadde patruljert Nordsjøen etter sabotasjen av Nord Stream 1 og 2 liggende side om side med russiske trålere i norsk havn.

Petroleumstilsynet har ansvaret for data som gir et fullstendig bilde av den norske sokkelen og er vurdert som så sensitive at de ble lagret i tidligere Nato-anlegg. Før de ble solgt til russiske Rosneft.

Flere universiteter har hatt forskningssamarbeid som har muliggjort uønsket overføring av kunnskap og teknologi til Russland, Kina og Iran.

Felles for disse sakene er at de handler om manglende departemental evne til å forstå og avdekke aktiviteter knyttet til spionasje, andre etterretningsaktiviteter og sabotasje.

UD gjorde ikke sjefen god i Bergen Engines-saken. Tvert imot satte UD egen minister, statsministeren og regjeringen i en pinlig situasjon.

UD handlet ikke i tråd med lovverk, trusselvurderinger eller sanksjoner som burde ligge til grunn for beslutningene, men lot tilsynelatende kommersielle mål, kultur, vane og vennskap overstyre hensyn til nasjonal sikkerhet.

Det er denne virkelighetsforståelsen som setter økonomiske interesser over hensyn til nasjonal sikkerhet som Jens Stoltenberg advarte mot i sin tale til NHOs årskonferanse 5. januar.

Det er som med fjellvettreglene og Severin Suveren som legger ut på tur tross advarsler og dårlige værmeldinger og reddes takket være flaks. Eller varslere og mediene. Hensynet til nasjonal og alliert sikkerhet kan ikke baseres på flaks, eller at mediene skal grave i enkeltsaker eller at Stortinget skal måtte presse regjeringen til å handle, spesielt ikke når regelverket for å handle ligger der – ubrukt.

Nye regjeringer og nye ministre vil måtte stå ansvarlige for organisatoriske sårbarheter knyttet til manglende administrativ situasjonsforståelse og etterlevelse av regelverk og trusselvurderinger. Einstein sa at det er vanskelig å løse et problem med samme tankesett som det som skapte problemet. Staten bør omorganisere en rekke oppgaver som er knyttet til nasjonal sikkerhet.

Vi kan starte med å flytte Eksportkontroll ut av Utenriksdepartementet og se ansvarsområdet i sammenheng med utenlandske investeringer i norske selskap og eiendommer.

Dernest trenger Norge og våre allierte at det norske embetsverket forstår den sikkerhetspolitiske situasjonen og prioriterer nasjonal sikkerhet. Det kan ikke lenger være «frivillig» å forholde seg til Sikkerhetsloven og de utfordringene som oppstår gjennom sammensatte trusler. Departementene må pålegges å operasjonalisere hensyn til nasjonal sikkerhet innenfor sine ansvarsområder.

Det handler om hvordan vi skal sikre sentrale nasjonale verdier som vårt demokratiske styresett og vår kontroll med olje, gass, energi, fisk, havbunnsmineraler, Arktis og Svalbard.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.