Det kan virke som om DNs kommentator Sverre Strandhagen er overrasket over at E-tjenesten i sin årlige trusselvurdering fokuserer på hvilke trusler Norge kan bli utsatt for. I sin kommentar etter Etterretningstjenestens fremlegging av sin årlige åpne trusselvurdering skriver han at E-tjenesten tegner et fiendebilde av Kina, mens utenriksministeren er mer nyansert (DN 11. februar).

Det er det gode grunner til.

E-tjenestens vurderinger er viktige for oss i regjeringen, for at vi skal ha et godt grunnlag for å ta de beslutningene som er nødvendige. Vi må vite hva som truer Norges sikkerhet for å kunne forsvare oss mot det. Her kommer nettopp Etterretningstjenesten inn.

E-tjenesten skriver blant annet om Kinas globale ambisjoner som militærmakt, og at de har hatt den raskest voksende militærmakten i verden de siste ti årene. Mange av systemene deres vil ha global rekkevidde.

E-tjenesten beskriver også at «den nye silkeveien» er nødvendig for at Kina skal lykkes med ambisjonen om å utfordre den USA-dominerte verdensordenen. Kina ønsker å være en digital supermakt, med kontroll over 5G-nett, fiberkabler og smartby-systemer, noe som gir dem mulighet til å samle inn enorme datamengder, også sensitiv informasjon. Dette må vi være oppmerksomme på, også i Norge.

Dette er ikke det samme som å si at vi ikke har felles interesser med Kina på veldig mange områder.

Norge ønsker å videreutvikle samarbeidet med dem. Vi ønsker å ha samarbeid og dialog med dem om både sikkerhet, handel og klima, og en hel rekke andre temaer. Men det ville være en kardinalfeil å gjøre dette uten at det samtidig forelå en risikovurdering.

At våre tjenester gir åpne sikkerhetsvurderinger, er en viktig del av alle Norges bi- og multilaterale forhold.

Dette er viktig kunnskap som bør diskuteres og vurderes både rundt lunsjbord og i styrerom. Sikkerhetspolitikken er en del av vårt forhold til omverdenen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.