Både i 1993 og i 2016 fisket norske fartøy 350.000 tonn sild. Justert for inflasjon økte imidlertid prisen til fisker fra kroner 2,04 til kroner 6,97 per kilo, en økning på 242 prosent. En viktig forklaring på prisforskjellen er at silden på 1980-tallet og utover på 90-tallet fortsatt var en viktig innsatsfaktor i produksjonen av fiskemel og fiskeolje, mens silden i dag i økende grad fileteres før eksport.