I DN 11. februar skriver lederen for kommunale renovasjonstjenester i Bergen, Bente Gansum Daazenko, at det er krevende å nå EUs mål for plastgjenvinning når mye emballasje ikke lar seg gjenvinne og etterspørselen etter resirkulerte materialer er lav. Heldigvis er dette noe bransjen tar tak i.

I 2018 etablerte Emballasjeforeningen «Forum for sirkulær plastemballasje», og i 2019 lanserte vi et veikart for hvordan vi i Norge skal nå EU-målene. Medlemmene av Forumet mobiliserer. For eksempel har Orkla utviklet Norges første gjenvinnbare chipspose. Bama har erstattet plast med fiberbaserte løsninger i mange emballasjer for bær og grønnsaker. Nylig startet vi åtte samarbeidsprosjekter som skal gi nye emballasjeløsninger, bedre sortering og økt bruk av resirkulert plast.

Gansum Daazenko er bekymret for de store investeringene i sentrale sorteringsanlegg flere steder i landet. Vi er mer bekymret for mangelen på helhetlig planlegging. I dag har den enkelte kommune ansvaret for innsamling, sortering og gjenvinning, og velger ulike systemer og løsninger. Det er store forskjeller i hvor mye plast som sorteres ut fra kommune til kommune, og kapasiteten ved de moderne sorteringsanleggene utnyttes ikke godt nok. Regjeringen bør derfor vise vei ved å lage en plan for hvilken infrastruktur vi skal ha i Norge i årene fremover.

For å skape sirkulære plaststrømmer må vi øke bruken av resirkulert plast. Det krever bedre kvalitet på den resirkulerte plasten, som igjen krever forbedringer i avfallssystemene. Dette krever samarbeid mellom aktørene i alle deler av verdikjeden og mellom bransjen og myndighetene. Sammen skal vi lage gull av gråstein.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.