Det er interessant å følge det digitale ordskiftet i kjølvannet av offentliggjøringen av Kindred Groups intensjonsavtale med styret i Norges Sjakkforbund. 7. juli skal forbundets øverste organ – kongressen – stemme «ja» eller «nei» til en femårig samarbeidsavtale med Kindred Group, som gir norsk sjakk ti millioner kroner årlig de neste fem årene.

Ja, samarbeidet er oppsiktsvekkende, fordi det åpner perspektivene for en alternativ finansieringsmodell for norsk idrett og frivillighet. Og fordi den ikke skal promotere varemerker, logoer eller pengespill, men bidra til en faktabasert tilnærming i debatten om fortsatt enerett eller lisensmodell.

Rolf Francis Sims
Rolf Francis Sims (Foto: Trygve Indrelid)

Men alt som er nytt, er som kjent ganske skummelt i starten. Motstanden mot for eksempel fargefjernsyn, glassfiberski, røykeloven og Bokløv-stilen – alle i retrospekt en kamp for å bevare fortiden – skapte polarisering og høy temperatur. Vi er derfor ikke overrasket over reaksjonene, som heldigvis åpner dører for fakta og rasjonale.

Da Kindred Group tok kontakt med sjakkforbundets styre for snart ett år siden, ble vi møtt med en sunn, etisk basert og spørrende skepsis. Vi ble høflig kritisert og utfordret, blant annet på manglende innskuddsgrenser, og tung markedsføring av kasino og bonuser. Innspill som vi nå har tatt ad notam, og innfører og endrer fra 1. september.

Gjennom en ryddig, faktabasert tilnærming, gjennom å besvare myter og dogmer med objektive fakta, opplevde vi en voksende åpenhet og forståelse for vårt hovedargument: At staten – som i Sverige og Danmark – får kontroll over hele det digitale spillmarkedet. At kundene – spillerne – er vinnerne gjennom bedre beskyttelse, velfungerende verktøy mot problemspilling og valgfrihet. Samt at det åpnes en ny og større kran for finansiering av idrett og frivillighet.

Og, ikke minst; at norsk sjakk vil gis et betydelig sterkere, økonomisk fundament, som vil stimulere ildsjeler, klubber, rekruttering, toppsjakk, og være med å finansiere og bygge en rekke andre, samfunnsnyttige sjakkprosjekter.

Ordskiftet rundt avtalen har så langt ikke berørt alternative spillmodeller. I stedet er det flere meningsbærere som «lukter skjult markedsføring av pengespill». Igjen; avtalen har ingenting med Kindreds varemerker eller spillprodukter å gjøre. Den skal kun bidra til en faktabasert debatt om et tema som blant annet berører en rekke forbund, idrettslag og frivillige organisasjoner som ikke nyter godt av årlige milliardoverføringer fra Norsk Tipping.

Norges Sjakkforbund blir av noen beskrevet som «betalte lobbyister og kommunikasjonsrådgivere for spillindustrien». Det er ikke vår forventning.

Som fundament for avtalen ligger en felles forståelse for at en alternativ spillmodell vil være bedre for alle enn dagens monopol. Der halvparten av spillerne som spiller online faller utenfor myndighetenes kontroll – og der en stor del av Frivillighets-Norge ikke får tildelt overskudd fra Statens spillinntekter.

Etter vårt syn skulle det bare mangle om ikke en uavhengig interesseorganisasjon skal kunne ta til orde for en ordning som gagner dem selv. Det må være rom for å stå fritt til å mene noe annet enn det staten har bestemt. Norsk Tipping er et svært aktivt talerør for enerettsmodellen, og i stor grad med på å utforme den norske spillpolitikken gjennom sin markedsføring, stab av «politiske rådgivere» og tette bånd til eier og tilsynsmyndighet.

Som meningsbærer går Norsk Tipping betydelig lenger enn å utføre oppdraget selskapet er satt til; å tilby pengespill på en ansvarlig måte. I sin massive markedsføring, for eksempel. Et annet eksempel på det er den nylige lanseringen av Norsk Bransjeforening for onlinespill (NBO), der Norsk Tipping i klare ordelag uttalte sin skepsis til å få en slik, alternativ bransjestemme inn i samfunnsdebatten.

Vi vil berømme Norges Sjakkforbund for den vide åpenhet de legger opp til i diskusjonen frem mot at kongressen på demokratisk vis skal avgjøre en stor og viktig sak. Ingen har vel tidligere hørt spillere, medlemmer eller klubber i Norges Fotballforbund kreve at detaljer i sponsoravtalen med Norsk Tipping skal være offentlige, like lite som Telenor eller Coop viser kortene og verktøykassen når de sponser langrenn og alpint. Men i sjakken legges hele avtaleteksten frem, slik at medlemmene skal ha et best mulig faktagrunnlag for kongressens beslutning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.