Hvordan bør en grunnrenteskatt utformes? I en rekke innlegg, senest professorene Atle Guttormsen, Thore Johnsen, Bård Misund, Petter Osmundsen og Ragnar Tveterås i DN 13. november, fremføres det at utgangspunktet må være en påstått «faktisk» adferd hvor bedriftene tar investeringsbeslutninger som ikke er økonomisk rasjonelle. En grunnrenteskatt gjør da vondt verre ved at bedriftene angivelig vil ta beslutninger som skader både bedriften og samfunnet. Ergo må det gis større fradrag for investeringer, og aller helst bør skatten droppes.

Vi mener at utgangspunktet må være at bedriftene tar økonomisk rasjonelle investeringsbeslutninger. Altså beslutninger basert på beregning av nåverdi som speiler kapitalens alternativavkastning, kombinert med kvalitative vurderinger. Marked og konkurranse vil bidra til at kapital flyttes fra bedrifter som ødelegger verdier til bedrifter som skaper verdier.

Som forskere baserer vi vår undervisning og våre råd på rasjonell beslutningstaking, og myndighetene må etter vår mening basere sin politikk på det samme. Vi skal ikke bidra til å sementere eller oppmuntre til eventuelle dårlige analyser og feilbeslutninger i næringslivet.

Siste års omfattende lobbyvirksomhet tyder på at det ikke står så galt til med den økonomiske rasjonaliteten i næringen allikevel.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.