Skatteincentivene som bidrar til at kapital og risiko konsentreres rundt fast eiendom, er mange. Få incentiver oppmuntrer til eierskap i operative virksomheter. Et unntak er en ordning som innebærer at ansatte kan få inntil 7500 kroner i rabatt ved erverv av aksjer i egen bedrift, uten at rabatten skattlegges som lønnsinntekt.

Anders Storeng
Anders Storeng

Ordningen ble lansert i år 2000, og har bidratt til økt ansatteierskap.