Arbeiderpartiet (Ap) har nettopp presentert sitt alternative statsbudsjett for 2021. Landets største opposisjonsparti vil øke formuesskatten, øke skattesatsen for høye lønnsinntekter med 1,8 prosentpoeng, men beholde skattesatsen på 22 prosent på alminnelig inntekt for personer og selskaper.

Partiet er taust om utbytteskatten.

Dagens kapitalbeskatning er innrettet slik at næringsdrivende på marginen ikke skal ha skattemessig incitament til å gjøre om arbeidsinntekt til kapitalinntekt i selskaper, ofte omtalt som inntektsskifting.

Petter Bjerksund
Petter Bjerksund

Inntektsskifting gjør at det blir færre skattekroner til gode formål og bidrar til å undergrave skattesystemets legitimitet.

Når selskapsskatt og utbytteskatt ses i sammenheng, utgjør dagens utbytteskatt 46,7 prosent. Med Aps opplegg øker høyeste marginale skattesats på lønnsinntekt fra 46,4 til 48,2 prosent. Da blir det mer attraktivt å omgjøre lønnsinntekt til kapitalinntekt hvis dagens utbytteskatt beholdes.

Er det slik at Ap med åpne øyne ønsker å legge til rette for inntektsskifting?

Eller er det slik at Ap også vil øke utbytteskatten?

La oss nå som en illustrasjon anta at utbytteskatten, når selskapsskatt og utbytteskatt ses i sammenheng, også økes med 1,8 prosentpoeng. For personer beskattes renteinntekter med 22 prosent, mens skattepliktig utbytte beskattes med 22 prosent, multiplisert med en oppjusteringsfaktor på 1,44. Tabellen viser at oppjusteringsfaktoren må settes til 1,54 for å få til den antatte økningen på 1,8 prosentpoeng.

Hva betyr dette for personskatten?

Renteinntekter vil fortsatt beskattes med 22 prosent. Skattepliktige aksjeinntekter vil nå beskattes med 22 prosent, multiplisert med den nye oppjusteringsfaktoren på 1,54. Det betyr at satsen for skattepliktige aksjeinntekter vil øke fra 31,7 prosent til 34,0 prosent (se tabellen).

Det er en økning på 2,3 prosentpoeng.

En slik skatteøkning vil gjøre det mindre attraktivt å spare i aksjemarkedet.

Det er også verd å merke seg at forskjellen i satsen på skattepliktig aksjeinntekt og satsen på renteinntekt blir hele 12 prosentpoeng.

Uten endret utbytteskatt legger Ap til rette for økt inntektsskifting. For å unngå økt inntektsskifting må utbytteskatten for personer økes vesentlig.

Vi er inne i et valgår og velgerne har krav på et klart svar. Hva vil Arbeiderpartiet gjøre med utbytteskatten?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.