I statsbudsjettet har regjeringen foreslått en ekstra i arbeidsgiveravgiften på fem prosent på lønn over 750.000 kroner. Beløpet omfatter ikke bare lønn, men ytelser som pensjon og naturalytelser. Arbeidsgiveravgiften slår dermed inn på et lønnsnivå under 700.000 kroner, omtrent på snittlønnen i Oslo.

Det er med andre ord ikke bare hedgefond og advokatselskap som blir rammet, men helt vanlige bedrifter med helt vanlige – og høykompetente – arbeidstagere.

Liv Kari Skudal Hansteen
Liv Kari Skudal Hansteen (Foto: Nicolas Tourrenc/RIF)

Blant disse er det mange som jobber i våre 120 medlemsbedrifter på lokalkontorer over hele Norge – mer enn 15.000 medarbeidere som hver dag jobber med å gjøre samfunnet bedre. Enten ved å løse fremtidens transportutfordringer, planlegge utbygging av kritisk infrastruktur, eller å gjøre de riktige klimatiltakene ved prosjektering av bygg.

Dette er personer med lang utdannelse innen ingeniørfag eller naturvitenskap. De får bra betalt for jobben sin, men fortjener hver en krone.

Kostnaden fra velfortjent lønn til dyktige folk er ikke den eneste kostnaden våre medlemsbedrifter har. Regjeringens avgiftsøkning kommer på toppen av høy prisvekst.

Vår jobb er helt sentral i å finne de billigste og mest klimariktige løsningene for samfunnet. Ved å innføre en særskatt på kompetanse tvinger regjeringen våre bedrifter til å nedprioritere viktig kunnskapsutvikling.

Ifølge våre utregninger vil økningen i arbeidsgiveravgiften føre til merkostnader for planlegging og prosjektering på over 100 millioner kroner. Forslaget vil føre til at prosjekter forsinkes, nedskaleres og utsettes.

Regjeringen kaller økningen midlertidig, men den har enn så lenge ikke gitt næringslivet et tidsperspektiv. Dette skaper stor usikkerhet i en allerede presset bransje med små marginer.

Vårt eneste valg er å lempe mye av regningen over på kundene. Dette er offentlige og private oppdragsgivere som trenger bistand til utredninger, planlegging og prosjektering. Ekstraavgiften vil altså føre til en umiddelbar prisstigning for rådgivertjenester for kommuner, fylker og statlige utbyggere.

Denne prisstigningen vil igjen føre til nedskalering og forsinkelse av samfunnskritiske offentlige planoppdrag og prosjekteringsarbeider. Investeringsviljen faller og usikkerheten øker for alle arbeidsplasser i byggenæringen.

Vi forstår at regjeringen har et behov for å hente inn midler i trange tider og at alle skal bidra der de kan for å sikre velferd, skolegang og klimakutt. Våre medlemmers oppgave er nettopp dette: Å bidra til at utbygging og drift kan utføres med lavest mulig kostnader og klimautslipp.

Investering i kompetanse er en investering i fremtiden. Ved å innføre en skatt på kompetanse gjør regjeringen det motsatte. Den setter kortsiktige sparetiltak foran langsiktige og viktige samfunnsmål. Da blir vi ikke gode og i hvert fall ikke best.

Vårt eneste valg er å lempe mye av regningen over på kundene (...) offentlige og private oppdragsgivere som trenger bistand

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.