Jeg har per brevpost – og kun det – mottatt begjæring om utleggsforretning i anledning innkreving av merverdiavgift fra Skatteetaten. Et terminkrav som skulle vært innbetalt ble oversett og ble betalt 40 dager for sent. Min feil, greit.

Det som ikke er greit er at Skatteetaten purrer meg opp kun per brev, og de sender meg utleggsforretning kun per brev. Jeg er nå bare sjelden innom postboksen. Det som ligger der er stort sett reklame – og altså betalingspåminnelse og utleggsforretning fra Skatteetaten.