Anette Alstadsæter, professor i skatteøkonomi, hyller i DN tirsdag eiendomsskatten. Det er en skrivebordsøvelse fjernt fra folks hverdag.

Hun hevder at gunstig boligbeskatning øker forskjellene. Det er feil. At folk eier eget hjem bidrar til bedre formuesfordeling. Eiendomsskatten er regressiv ved at folk med lav samlet formue rammes i relativ høy grad, ettersom de har en stor andel av formuen sin i bolig. Den tar ikke hensyn til gjeld, så Alstadsæters oppskrift vil øke forskjellene.

Alstadsæter gir inntrykk av at gunstig boligbeskatning fortrenger finansiering av viktigere virksomhet. Tanken er at ved å skattlegge hjemmene til folk hardere, skal lysten til å investere i gründerbedrifter øke. Det er verdt å minne om at Kapitaltilgangsutvalget nylig konkluderte med at det ikke er problemer med å skaffe kapital til lønnsomme prosjekter.

Folk sylter ned verdier i uproduktiv kapital, skriver Alstadsæter. Feil igjen. En studie NyAnalyse gjorde for Huseierne i 2018 dokumenterte at norske boligeiere gjennom vedlikehold og oppgradering bidrar med en omsetning på 219 milliarder kroner og 179.000 sysselsatte årsverk. Det er arrogant å hevde at annen verdiskaping enn den som er knyttet til bolig er mer verdifull eller «riktig».

Bevisst politikk har skapt mulighet for folk med helt vanlige inntekter å eie bolig. En selveiet boligmasse av høy kvalitet er uttrykk for allmenn samfunnsmessig preferanse for bolig som prioritert konsumgode.

Dersom dagens gunstige boligbeskatning reverseres, vil konsekvensen trolig være at husholdningene reduserer kjøpet av andre konsumgoder.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.