I et forslag til omgåelsesregel i skatteretten tar Finansdepartementet avstand fra flere synspunkter som Høyesterett anførte i en viktig dom for næringslivet.

I ConocoPhillips III-dommen ble det avklart at eiendommer kan skilles ut i egne aksjeselskaper og aksjene selges skattefritt, i stedet for som skattepliktige salg av eiendommene direkte.

I forslaget unnlater departementet helt å ta stilling til om resultatet i dommen er riktig. Det skaper usikkerhet for næringslivet. Forslaget er til behandling i Stortingets finanskomité.

Selv om departementet tar avstand fra noen av Høyesteretts synspunkter, kan det ikke være tvil om at resultatet i dommen er riktig etter innføringen av fritaksmodellen.

Det avgjørende synspunkt i dommen er at reglene om gevinstbeskatning ved salg av eiendommer direkte er «uten interesse fordi reglene i fritaksmodellen nettopp har til hensikt å unnta slike gevinster fra beskatning».

Man kan spørre seg hva Finansdepartementets skatteøkonomer mener om dette. Er det egentlig noe skattemotiv å snakke om ved å velge aksjesalg fremfor eiendomssalg direkte?

Er det egentlig noe skattemotiv å snakke om ved å velge aksjesalg fremfor eiendomssalg direkte?

Og hvor er næringsministeren, som burde være opptatt av at bedriftenes investeringer ikke påvirkes på en uheldig måte og at verdiskaping ikke svekkes unødvendig?

Gjennom mange år forut for Høyesterettsdommen innebar usikkerheten at salg som isolert var forretningsmessig riktige, ble utsatt eller ikke gjennomført. Nå skaper Finansdepartementet usikkerhet på ny.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.