Diderik Lund, professor emeritus, Økonomisk institutt, UiO, og Knut Einar Rosendahl, professor, Handelshøyskolen ved NMBU

Innlegg: Oljeskatteforslaget er et steg i riktig retning

For alle som nå tar til orde for å bremse oljevirksomheten, vil det trolig være et minstekrav at skattesystemet ikke motiverer til ekstra investeringer. Det nye forslaget oppnår dette.

Publisert: Oppdatert:

Det er grunn til å frykte en opphopning av prosjekter før fristen i desember 2022, skriver artikkelforfatterne. Bildet er fra Johan Sverdrup-feltet.
Det er grunn til å frykte en opphopning av prosjekter før fristen i desember 2022, skriver artikkelforfatterne. Bildet er fra Johan Sverdrup-feltet. (Foto: Tommy Ellingsen)