Forslagene fra Finansdepartementet 31. august om endringer i skatten for olje og gass er et skritt i riktig retning. Særskatten vil bli et nøytralt tillegg til selskapsskatten. Det vil si at hvis et prosjekt er lønnsomt for selskapene under bare selskapsskatt, vil det bli lønnsomt under kombinasjonen av selskaps- og særskatt.

Diderik Lund
Diderik Lund

Omvendt, hvis det er ulønnsomt under selskapsskatt, vil det også bli ulønnsomt under denne kombinasjonen.