Øyvind Thomassen, førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi, Norges Handelshøyskole

Innlegg: Formuesskatt? Ja, men ikke for folk flest

Et nytt storting hvor tyngdepunktet har skiftet mot sentrum og venstre, har en unik sjanse til å vedta en progressiv formuesskatt som burde ha langt bredere appell blant velgerne enn den vi har i dag.

Publisert: Oppdatert:

Vanskeligheten ligger i at de aller rikeste ikke har ønske om eller behov for å gjøre formuene sine om til kontanter, skriver Øyvind Thomassen.
Vanskeligheten ligger i at de aller rikeste ikke har ønske om eller behov for å gjøre formuene sine om til kontanter, skriver Øyvind Thomassen. (Foto: Petter Berntsen)