Igjen har debatten om skatt og formue blusset opp. Denne gang består uenigheten i om overskudd i et selskap bør anses som eierens inntekt. Nikolai Astrup og Halvor Hoddevik vektlegger i innlegg i DN at eieren ikke kan bruke slike inntekter til eget konsum før etter at selskapsskatt og utbytteskatt er betalt.