DN gir et spark til regjeringen i en leder 7. januar ved å peke på at Bø i Vesterålen klarer det regjeringen ikke klarer, nemlig å redusere formuesskatten på investeringer i næringslivet. I et svarinnlegg 9. januar viser finansminister Siv Jensen til at regjeringen har redusert formuesskatten fra 1,1 til 0,85 prosent, økt bunnfradraget og gitt en rabatt på 25 prosent på aksjer og driftsmidler (arbeidende kapital), til sammen syv milliarder kroner i lettelse for 2013–2018. Men ikke i år. Norske eiere har aldri betalt mer formuesskatt enn nå.

Det betales cirka 9,5 milliarder kroner i formuesskatt på arbeidende kapital i 2019, anslagsvis drøyt ti milliarder i 2020, en økning fra cirka 6,5 milliarder i 2013.

At skattebelastningen har økt, skyldes at verdien på selskapene har økt og det lave rentenivået. For mange er det papirverdier. Det gir økt skatt, men ikke nødvendigvis økte inntekter.

Dette kan særlig være et problem for nystartede bedrifter. Det kan ta flere år før investeringene gir avkastning. I mellomtiden betales årlig formuesskatt.

De fleste europeiske land formuesbeskatter ikke investeringer i næringsvirksomhet i det hele tatt – med god grunn. Det svekker verdiskaping og grunnlag for lønnsomme arbeidsplasser. Skatterabatten på arbeidende kapital bør økes, helst settes til 100 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.