Hannah Gitmark i Agenda er opptatt av at formuesskatten er en personskatt og derfor i liten grad rammer bedriftene (DN 3. juni).

Hun har rett i det første, men ikke i det andre.

Nesten 90 prosent av all formuesskatt betales av dem som betaler formuesskatt på næringskapital. Litt mer enn to tredjedeler av deres formuesskatt er på næringskapital, mens resten betales på private aktiva som hus og hytter. Jo høyere formue de har, jo mer av formuen er plassert i næringskapital.

Oda-gründeren, som Gitmark bruker som sannhetsvitne, er lite representativ for den virkeligheten norskeide bedrifter og arbeidsplasser normalt møter. Noen få selskaper har mulighet til å vokse samtidig som de har store underskudd over lang tid. Da har de eiere som har råd til det, og dersom selskapet primært leier lokaler og utstyr, vil det ofte i begrenset grad utløse formuesskatt.

Kristin Clemet er daglig leder i Civita.
Kristin Clemet er daglig leder i Civita. (Foto: CF-WESENBERG)

For næringsdrivende som foretrekker å bygge sten på sten, basert på sikrede verdier og arbeidsplasser, er formuesskatten et problem, siden den reelt må finansieres ved uttak fra bedriften.

Gitmark skriver at en nøytralt utformet formuesskatt ikke påvirker investeringsbeslutninger. Det er teoretisk riktig (selv om vi ikke har en nøytral formuesskatt i dag), men hun bommer på selve problemet. Det at vi i det hele tatt har formuesskatt på næringskapital påvirker omfanget av investeringer som norsk privat kapital kan gjennomføre, og omfanget blir mindre enn det ville blitt uten formuesskatt.

Det er norsk kapital som finansierer det aller meste når nye og små og mellomstore bedrifter etableres og ønsker å vokse eller omstille seg.

Gitmark spør hvorfor jeg ikke legger vekt på tilgjengelig empiri når jeg tar stilling til formuesskatten. Men det gjør jeg. Store deler av næringslivet som er norsk eid, har årevis med erfaring med formuesskatt, og organisasjonene deres er helt klare: Den delen av formuesskatten som legges på næringskapital (eller arbeidende kapital), bør fjernes.

Gitmark er antagelig mer opptatt av en studie som Frischsenteret har gjort, men den er jeg kritisk til. Min kollega Mathilde Fasting har utgitt et eget notat som forklarer en del av manglene ved studien, som også har fått kritikk av andre forskere.

Den kan dessuten ikke fortelle noe om virkningen av å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, noe også forskerne bak studien har påpekt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.