Kari Elisabeth Kaski (SV) har nå gjentatte ganger, senest 14. april, påstått at vi tar feil når vi sier at formuesskatten er høyere i dag enn den var i 2013 (12. april).

Vi har forklart hvorfor det er slik, men Kaski vil ikke høre. Hun fortsetter å påstå at det er feil uten å kunne forklare hvorfor.

Vi anbefaler henne å lese innlegget fra Tore Vamraak og Jon Gunnar Pedersen (11. april), som i detalj har beskrevet hvorfor formuesskatten i dag, for svært mange, er høyere enn den var i 2013.

Kaski liker heller ikke at vi ser utbytteskatt og formuesskatt i sammenheng, eller at vi «sauser» det sammen, som hun kaller det. Hun må snart være den eneste som mener at disse skattene, eller skatter generelt, ikke bør sees i sammenheng.

Når Kaski ikke vil se disse skattene i sammenheng, må det være fordi hun mener at det ikke er noen sammenheng, og at det sjelden eller aldri er nødvendig for norske eiere av private bedrifter å ta ut utbytte (eller mer lønn) for å betale formuesskatt. Det kunne være interessant å få vite fra Kaski hvor hun mener at pengene kommer fra.

Kaski mener at vi har et regressivt skattesystem på toppen, fordi de rikeste betaler en mindre andel skatt av sine inntekter enn de med vanlige inntekter. Dette er vi uenige i. Kaski baserer seg på konstruerte og teoretiske inntekter, altså «inntekter» som ikke står til disposisjon eller kan brukes, fordi de ikke er tatt ut av bedriften. Det som er formue, vil hun altså også regne som inntekt.

Kaski mener også at formuesulikheten i Norge er for høy. I virkeligheten går den opp og ned, blant annet som følge av konjunkturer og børsverdier. For øvrig er det meste av formuen i Norge på statens hånd, i form av et gigantisk oljefond, som gjør det mulig å føre en svært omfordelende politikk både mellom grupper og generasjoner.

Vi merker oss at Kaski mener at formuesskatten bør «være adskillig høyere i dag enn i 2013» og «mye mer progressiv». Dette kan bety nye skattesjokk.

Hva mener Ap/Sp-regjeringen om det?

Er dette en usikkerhet som private bedrifter med norske eiere skal måtte leve med?

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.