Det har haglet med kommentarer etter at Kjell Inge Røkke mandag 12. september kommuniserte til sine ansatte i Aker-systemet at han har flyttet til Sveits. Det jeg særlig la merke til i hans kunngjøring er at «min kapital skal fortsatt arbeide i Norge».

Simone Møkster
Simone Møkster

Å holde kapitalen i arbeid er viktig for alle bedriftseiere. Det poenget mange synes å glemme i debatten er at norske eiere av norske bedrifter må betale en skatt på arbeidende kapital som utenlandske eiere av norske bedrifter slipper. Dette gir en konkurranseulempe for norske bedrifter som har en eier bosatt i Norge. Aker unngår nå denne ulempen.

Hva som er arbeidende kapital varierer fra virksomhet til virksomhet, men det kan være bygningene bedriftene operere i, maskiner, råvarer og varelager. Dette er innsatsfaktorer som bedriftene er avhengig av i sin produksjon av varer og tjenester.

Kjell Inge Røkke vil ikke slutte å bidra til det norske samfunnet, selv om han har flyttet fra Norge. Røkke har utviklet seg fra en risikovillig gründer til en imponerende industribygger. Han har bevart og videreutviklet giganten Aker med røtter tilbake til 1841. Aker-systemet sysselsetter 18.000 personer i Norge, ansatte som mottar lønn fra Aker som de betaler lønnsskatt på og Aker betaler arbeidsgiveravgift av. Aker betaler bedriftsskatt og moms.

Ved å stille sin risikokapital tilgjengelig for Aker bidrar Røkke absolutt til det norske samfunnet.

Norske bedrifter opplever usikre tider og et uoversiktlig kostnadsbilde. I likhet med private husholdninger opplever bedrifter økte energipriser, inflasjon og økte renter. Utover dette opplever bedriftene økte råvarepriser, økte transportkostnader og et presset arbeidsmarked. I tillegg har bedrifter med eiere bosatt i Norge økte eierkostnader etter endringer i formuesskatten, verdsettelsesrabatten og utbytteskatten.

De fleste eiere er avhengig av å ta utbytte fra bedriftene sine for å betjene eierkostnadene. Bedrifter har behov for kapitalreserver både for å håndtere usikre tider og investeringer – ikke minst behov for å investere i grønn omstilling.

Jeg tror flere bedrifter kan komme i en situasjon hvor de ikke har råd til å ha norske eiere bosatt i Norge. Det er langt mer kompliserte beslutninger bak utflytting enn enkeltpersoner som ikke vil bidra til fellesskapet. Neste år måtte Røkke, ifølge beregninger fra Finansavisen, ta ut rundt 600 millioner i utbytte fra Aker for å dekke formuesskatten og skatt på utbytte på hans 68 prosent eierskap i Aker. Siden aksjeutbytte vedtas for samtlige aksjonærer, vil Aker i prinsippet måtte utbetale rundt én milliard kroner for at Røkkes eierkostnader skal dekkes.

Utbyttepolitikken i norske familiebedrifter settes gjerne til minimum for å dekke eiernes formuesskatt, en særnorsk skatt. Denne vurderingen trenger ikke Aker å ta hensyn til etter Røkkes utflytting.

I teorien kan Aker, uten eiere bosatt i Norge, beholde denne milliarden i selskapet for å gjøre videre investeringer og sikre arbeidsplasser rundt om i Norge. Aker kan og vil selvsagt betale utbytte i gode tider, men det vil mest sannsynlig ikke blir diktert av Røkkes private skatt i tiden fremover.

I Norge er 70 prosent av alle private bedrifter familieeid. I størrelse spenner disse fra de kjempestore, som Aker asa med Kjell Inge Røkke som majoritetseier, til små bedrifter med et par ansatte. Family Business Norway er et nettverk av familiebedrifter, med medlemsbedrifter av ulik størrelse, alder, bransje og stedstilhørighet. Uavhengig av bedriftsstørrelse deler vi eiere en frustrasjon over manglende anerkjennelse for den risikoen vi tar og verdiskapingen vi bidrar med som bedriftseiere.

Vi deler også en bekymring for rammevilkårene for privat norsk eierskap og hvordan skatt på arbeidende kapital svekker konkurransekraften til bedriftene våre.

… vi eiere deler en frustrasjon over manglende anerkjennelse for den risikoen vi tar og verdiskapingen vi bidrar med

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.