Innlegg: For mye fritak med fritaksmetoden

I samfunnsdebatten fremheves formuesskatten som årsaken til at de rikeste flytter, men skattebesparelsen ved å unngå gevinstbeskatning på aksjer i Norge utgjør mye mer.

Siv Jensens påstand i DN 19. desember, mens hun var finansminister, var at fritaksmetoden ikke var årsaken til at kapital hoper seg opp i holdingselskaper. Den hviler på urealistiske antagelser, blant annet om muligheten til risikohåndtering, fradrag og fleksibiltet, skriver NHH-professor Guttorm Schjelderup.
Siv Jensens påstand i DN 19. desember, mens hun var finansminister, var at fritaksmetoden ikke var årsaken til at kapital hoper seg opp i holdingselskaper. Den hviler på urealistiske antagelser, blant annet om muligheten til risikohåndtering, fradrag og fleksibiltet, skriver NHH-professor Guttorm Schjelderup.Foto: Fartein Rudjord
Publisert 16. February 2020, kl. 18.46Oppdatert 16. February 2020, kl. 18.46