Civitas Mathilde Fasting lar seg forundre over at jeg vil se på hvordan skattesystemet kan optimaliseres, i sitt innlegg i DN 18. desember. Det kan hende en kjapp oppfriskning i saken kan hjelpe.

Allerede da Arbeiderpartiet stemte for innføring av fritaksmodellen i 2006, understreket vi at ordningen evalueres løpende. Skauge-utvalget slo fast at det var en teoretisk mulighet for at «det kan bygges opp store skattekreditter innenfor selskapssektoren, med fare for at overskudd over alternativ beskatningen aldri kommer til beskatning i Norge». Men konsekvensene av dette fikk de ikke utredet. Det er ikke offentlig dokumentert hva staten har tapt av inntekter på dette .

DN har nylig belyst at denne modellen slår skjevt ut. I etterkant har Arbeiderpartiet tatt opp med finansministeren at verdien av tilbakeholdte overskudd ikke fremgår av offentlig statistikk, noe vi mener det burde, samt at vi vil ha provenyeffekter og mulige endringer i fritaksmodellen på bordet.

Jeg ser at Fasting fremstiller det som jeg er overrasket over at fritaksmodellen finnes. Det er jeg selvsagt ikke. Det er effekten for de superrike jeg har latt meg forundre av, det burde hun også, fordi dette ikke har vært tilstrekkelig belyst tidligere.

Arbeiderpartiet støttet fritaksmodellen da den ble innført, fordi vi vil unngå kjedebeskatning, som igjen vil føre til omorganisering og svekke kapitalmobiliteten til norske selskaper. Det er ikke det beste for å sikre evnen til å skape nye arbeidsplasser.

Det er derimot mulig å få til flere ting på én gang. Det er behov for optimalisering av skattesystemet både for å oppmuntre til reinvesteringer i selskap slik opprinnelig tenkt da dette ble innført i 2006, men også for å gjennomgå utfordringene som DN har identifisert.

Det er politikernes oppgave å sørge for legitimitet rundt skattesystemet og bidra til høy skattemoral i befolkningen. Det som ikke hjelper, er å vende det blinde øyet til når skattebyrdene fordeles skjevt, eller å forsøke å raljere med andre partier, slik høyresidens tenketank foretrekker å gjøre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.