Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO synes visstnok at det høres skremmende ut at Arbeiderpartiet vil utrede fritaksmetodens utilsiktede effekter (innlegg i DN 25. august). Men når Jan Tore Sanner vil det samme, da er det greit.

Allerede i 2006 uttrykte Arbeiderpartiet betenkeligheter ved fritaksmetoden. Vi så at det kunne føre til økt ulikhet.

Disse betenkelighetene ser nå ut til å ha slått til:

  • Statistisk sentralbyrå (SSB) påpeker at de én prosent rikeste skatter mindre per tjente krone enn lærere og sykepleiere gjør. Tilbakeholdte overskudd og fritaksmetoden bidrar til det.
  • NMBUs økonomer har dokumentert kraftig økning i privat forbruk.
  • Herværende avis har skrevet omfattende saker om hvordan fritaksmetoden kan fungere som skattefrie pengebinger for de pengesterke.

Arbeiderpartiet varslet at vi ville se på fritaksmetoden allerede i 2019. Vi har fremmet forslag om å vurdere omfanget av de utilsiktede tilpasningene og mulige alternativer til fritaksmetoden.

Hadia Tajik
Hadia Tajik (Foto: Hanna Kristin Hjardar)

Høyre har stemt forslagene ned. Paradoksalt nok skal regjeringen likevel se på det, i et eget utvalg. Dørum er også positiv til en slik evaluering. NHO støtter en gjennomgåelse, for å se om fritaksmetoden er best mulig utformet.

Noen timer senere har Dørum plutselig fått kalde føtter.

Det kan virke som at utvalget som allerede er oppnevnt av sittende høyreregjering, gjerne kan få utrede fritaksmetoden, ifølge NHO, men når Arbeiderpartiet skal bestille en utredning på samme tema, er det «et dårlig utgangspunkt for endring i et helhetlig skattesystem».

Her er det bare å takke for den rause tilliten

Dørum skriver at vi alltid må «være åpne for å vurdere om skattesystemet – både helheten og enkeltelementene – er riktig utformet». Å bli lamslått når Arbeiderpartiet er bestilleren, kan ikke bety annet enn at han mente at vi alltid må være åpne for at det er Høyre som kan vurdere skattesystemet.

Her er det bare å takke for den rause tilliten.

Jeg merker meg samtidig at NHO i Næringslivets egen perspektivmelding fra 2018 hadde et utførlig kapittel om økende ulikhet. De negative konsekvensene ble ramset opp: Vi får ikke nyttiggjort menneskelige ressurser, det blir lavere etterspørsel i økonomien, tilliten faller og næringslivets kostnader til kontrakter øker, polariseringen tiltar. NHO skriver at «å bevare verdien av vår sosiale kapital – tilliten mellom folk – blir en både viktig og utfordrende oppgave i tiårene som kommer».

Men når SSB dokumenterer at de økonomiske forskjellene mellom folk etter alt å dømme er større enn vi har trodd, blant annet på grunn av tilbakeholdte overskudd, så vil Dørum helst se en annen vei. Det er eneste måten han og NHO samtidig kan foreslå at de samme aksjene i holdingselskapene skal fritas fra formuesbeskatning.

Les også denne kronikken: Tett smutthullet for utbytteskatt

Arbeiderpartiet vil sikre et skattesystem som både gir forutsigbarhet og fordelingseffekter. Det er bra Arbeiderpartiet og NHO er enige om å fortsette å legge til rette for at kapitalen kan havne der den kaster mest av seg.

Det er derimot synd at vi ikke er enige om at et skattesystem der alle bidrar etter evne, er viktig for å motvirke økende ulikhet i Norge.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.