Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri

Kloke politikere legger til side forslaget fra Regjeringens ekspertutvalg for ny kraftverksbeskatning og flertallsforslaget fra NOU-en om å innføre en statlig grunnrente for havbruk. DNs leder fredag 21. februar er en kortslutning.

En ny beskatning av vannkraften var knyttet til behovet for et skatteincentiv for å oppgradere vannkraftverk. Det såkalte ekspertutvalget svarte ikke på dette mandatet, men foreslo å flytte inntekter fra vassdragskommunene over til staten. I sin tid var disse midlene viktige forutsetninger for at kommunene sa ja til utbygging av sine vassdrag.

Flertallet i NOU-en om beskatning på havbruk foreslo statlig grunnrente på en næring som er mobil og som ikke tapper fellesskapet for noen grunnrente; de eier sin smolt og sine produksjonsmidler, men låner arealer i en fjord. Dette bør oppdretterne gjøre opp med sine kommuner, for eksempel med en produksjonsavgift som kan fordeles fra Havbruksfondet til kommunene, som en form for arealleie.

Flertallet i NOU-utvalget sier at statlig grunnrente vil øke Statens skatteinntekter med syv milliarder kroner. Det er en bløff, basert på at prisen på oppdrettslaks vil holde seg på samme skyhøye nivå som i perioden 2016-2018, og at næringen ikke vil tilpasse seg en ny skatt gjennom adferdsendringer.

Lakseprisen i perioden 2009–2018 ville gitt et proveny på 3,15 milliarder kroner. Dersom en hadde lagt til grunn perioden 2000-2018, ville provenyet blitt på maks 2,1 milliarder.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.