Bettina Banoun, advokat, dr. juris med doktorgrad i «omgåelse av skattereglene», partner i Wiersholm

Skatt, sanksjoner og samarbeid

Noe skurrer om uriktig rettsanvendelse fra skattekontoret er «unnskyldelig», mens skattyter blir kriminell for samme forhold.

Publisert: Oppdatert:

Dersom det er klar skatteplikt, er opplysningsplikten også klar. Ved uklar skatteplikt, særlig hvor skatteplikt beror på en ny tolkning fra Skatteetatens side, kan det ikke stilles like strenge krav.
Dersom det er klar skatteplikt, er opplysningsplikten også klar. Ved uklar skatteplikt, særlig hvor skatteplikt beror på en ny tolkning fra Skatteetatens side, kan det ikke stilles like strenge krav. (Foto: Per Ståle Bugjerde)