Samarbeid må til – bør formaliseres

Gjennomgåelsen av Skatteetatens behandling av Transocean-saken viser at etatens samarbeid med Økokrim i etterforskning av straffesaker bør formaliseres og tydeliggjøres.

Publisert: Oppdatert:

I Transocean-saken er det skapt et inntrykk av rettssikkerhet i fare. Selskap og enkeltpersoner ble frikjent for alvorlige anklager om å ha bidratt til unndragelse av skatt, og Skatteetaten nådde bare delvis frem i skattesakene. Her aktoratet i Transocean-saken, Anna Haugmoen Mo (fra venstre), Bård Thorsen og Åsne Haga Torgersen i Økokrim og Espen Bjerkvoll fra Regjeringsadvokaten.
I Transocean-saken er det skapt et inntrykk av rettssikkerhet i fare. Selskap og enkeltpersoner ble frikjent for alvorlige anklager om å ha bidratt til unndragelse av skatt, og Skatteetaten nådde bare delvis frem i skattesakene. Her aktoratet i Transocean-saken, Anna Haugmoen Mo (fra venstre), Bård Thorsen og Åsne Haga Torgersen i Økokrim og Espen Bjerkvoll fra Regjeringsadvokaten. (Foto: Per Ståle Bugjerde)