Ingrid Hjertaker og Gregar Berg-Rolness i Tax Justice Network skriver om oppkjøpsfond i sitt debattinnlegg i DN 17. januar. De to gjør et poeng ut av at fondenes overskudd skattlegges med null prosent på Jersey og Guernsey. Slik er det imidlertid også for norske fond og selskapers investeringer i norske selskaper.

Fritaksmetoden innebærer at norske fond og selskaper betaler null prosent skatt på gevinst og 0,66-0,75 prosent skatt på utbytte fra norske aksjeselskaper.

I tillegg er fondene på Guernsey og Jersey normalt transparente for skatteformål. Det betyr at det er opp til investorenes hjemland å skattlegge overskuddet i fondet. Det er langt på vei det samme som når norske transparente fond får aksjegevinster og utbytter fra norske aksjeselskaper (hvorfor det typisk kun blir 0,66-0,75 prosent norsk skatt på utbytte).

Faktisk kan et norsk, transparent fond være mer skattevennlig enn utenlandske fond, fordi det blir inntil 25 prosent norsk kildeskatt på utbytte til utenlandske fond, mens det normalt ikke blir norsk kildeskatt hvis utbyttene mottas fra – og videreutdeles av – et norsk transparent fond.

Les også dette innlegget: Myter om private velferdsleverandører dnPlus

Hjertaker og Berg-Rolness skriver at norsk skatteregning reduseres ved at oppkjøpsfond legger maksimal gjeld i de norske selskapene. De nevner derimot ikke at vi har hatt regler som begrenser rentefradrag siden 2014, som fra og med i år begrenser både renter betalt til nærstående og til eksterne långivere. Reglene har noen unntak, men dette er unntak som Finansdepartementet har overveid nøye.

Hjertaker og Berg-Rolness mener det er en gammel myte at skatteparadiser er et nøytralt møtested for investorer fra forskjellige land. De påpeker at disse landene gir lite innsyn. Som nevnt ovenfor er Jersey og Guernsey knapt noe større skatteparadis enn Norge når fond investerer i norske aksjeselskaper.

Det er fortsatt slik at Jersey og Guernsey er et nøytralt møtested, med profesjonell fondsindustri og rammeverk som er velkjent og godt tilrettelagt for fondsetableringer.

Både Jersey og Guernsey har inngått avtaler om informasjonsutveksling med Norge og inngår i internasjonale samarbeid om å gi informasjon om investorer til investorenes hjemland.

Det forventes også at Jersey og Guernsey vil få offentlig tilgjengelige databaser med informasjon om reelle rettighetshavere. Det forventer vi også å få i Norge.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Her svarer Dagbladets redaktør på sex-kritikken
Dagbladet ble kritisert for å ha seks saker om sex på Dagbladet.no på samme dag. I denne videoen svarer Dagbladets redaktør Alexandra Beverfjord på kritikkken.
01:42
Publisert: