Som et ledd i arbeidet med å fjerne formuesskatten, har ulike næringslivsorganisasjoner og de borgerlige partiene med sentrumspartiene i spissen innført begrepet «arbeidende kapital».

Begrunnelsen er at arbeidende kapital gjør nytte for seg, den arbeider, ved at den skaper arbeidsplasser og verdier for kapitaleierne. Derfor bør slik kapital ikke skattlegges, eller den bør i hvert fall skattlegges lavere enn annen kapital, hevdes det.

Annen kapital som omtales som privat kapital, bør skattlegges høyere en arbeidende kapital, fordi den ikke arbeider eller gjør nytte. Et eksempel på privat kapital er bankinnskudd.

Dette innlegget er ikke en argumentasjon for eller mot formuesskatt, men en argumentasjon for å fjerne begrepet arbeidende kapital. Skillet mellom såkalt arbeidende og privat kapital gir liten mening. Et eksempel viser hvorfor:

  • En venn av meg, Lise, har arbeidet hardt, levd nøkternt og hun har klart å legge til side 200.000 kroner. Dette er hennes private kapital som skattlegges med 100 prosent av verdien.
  • En venn av henne, Ole, ønsker å starte bedrift og trenger 200.000 kroner for å kjøpe nødvendig utstyr. Lise låner sine 200.000 til Ole.
  • Lise har fortsatt en formue på 200.000 (privat, ikke-arbeidende kapital) som fordring på Ole. Oles utstyr til bedriften blir verdsatt til 130.000 kroner (arbeidende kapital).
  • Lise må betale formuesskatt av 200.000. Ole må skatte av 130.000.
  • Lises penger har arbeidet for å hjelpe Ole med å komme i gang via banken. For dette arbeidet «straffes» Lise med en høyere formuesskatt enn Ole.

Det er altså en direkte sammenheng mellom Lises lån av sine sparepenger – Lise er her banken – og Oles arbeidende kapital. Lises sparepenger gir Ole hans arbeidende kapital. Med andre ord har Lises penger arbeidet og vært nyttige for Ole.

Direkte lån som dette er ikke så vanlig. Mer vanlig er at Line setter sine penger i banken, og at Ole går til banken og låner Lises penger til virksomheten sin der. Resultatet blir det samme.

Konklusjonen er at hele begrepet «arbeidende kapital» som grunnlag for eventuelt fritak eller redusert formuesskatt, er meningsløs. All kapital er på en eller annen måte arbeidende og bidrar til samfunnets verdiskaping. Derfor bør også alle kapitalplasseringer behandles likt skattemessig. Formuesskatt eller ei er en annen diskusjon.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.