Det er skatter på alle bauger og kanter i Norge, slik det burde være. Tradisjonelt har vi tre mål å ta hensyn til: effektivitet, miljø og fordeling. Da går det spesielt galt når man i politisk debatt forsøker å måle én skatt på hvorvidt den skaper arbeidsplasser.