Hans Christian Holte, skattedirektør

Skatteplanlegging uten infoplikt?

Det er ikke Skatteetatens ønske å straffeforfølge flest mulig, men vi er likevel helt avhengig av å få tilstrekkelige opplysninger.

Publisert: Oppdatert:

I forbindelse med Skattedirektoratets høringsuttalelse til Riksadvokatens granskningsrapport av Transocean-saken mente direktoratet at det foreligger en særlig streng opplysningsplikt når det kan være tvil om den skatterettslige løsningen. Bildet er fra Transocean-saken hvor 24 stoler sto klar til dyst i desember 2012.
I forbindelse med Skattedirektoratets høringsuttalelse til Riksadvokatens granskningsrapport av Transocean-saken mente direktoratet at det foreligger en særlig streng opplysningsplikt når det kan være tvil om den skatterettslige løsningen. Bildet er fra Transocean-saken hvor 24 stoler sto klar til dyst i desember 2012. (Foto: Gunnar Lier)