De store amerikanske teknologigigantene Google, Amazon, Facebook og Apple dominerer mer og mer. Deres markedsmakt og samfunnsinnflytelse er bekymringsfull og bør begrenses. Flere tiltak vurderes i Washington og Brussel for å styrke konkurransen og beskytte brukerne og demokratiet, herunder oppsplitting av selskapene og å gi brukerne større innflytelse over og mer «payback» for brukerdata som disse selskapene profitterer på.

Flere peker på teknologigigantene har en konkurransefordel fordi de slipper unna med svært lite selskapsskatt i kundelandene sammenlignet med nasjonale konkurrenter. Dagens skatteregler fanger ikke opp digital tilstedeværelse til lokal beskatning. Mange land, som Spania, Frankrike, Italia, Østerrike og India er i ferd med å innføre omsetningsavgifter på mellom to og seks prosent av digital omsetning.

Her hjemme har mange tatt til orde for at Norge bør gjøre det samme. Sist ut var hotelleier, Petter Stordalen, som i første rekke opplever konkurranse om marginene fra booking.com, hotels.com (Expedia) og Airbnb.

Et perspektiv som ofte glemmes, er hvor mye skatt disse selskapene betaler i hjemlandet, USA, hvor digitale tjenester – algoritmer, forretningsstrategier og annet – produseres og de fleste sysselsatte er lokalisert. Ikke ulikt norske eksportbedrifter som også betaler mest skatt i produksjonslandet Norge og forsvinnende lite selskapsskatt i kundelandene.

Ut fra årsrapporter og «10 K»-rapporter fra de fire teknologikjempene, samt Expedia og booking.com, finner vi at både effektiv og betalbar skatt for disse selskapenes globale overskudd har ligget mellom 15 og 50 prosent av resultat før skatt i snitt de siste fire årene, 2015–2018, noe som er på nivå med selskapsskatt for europeiske og norske selskaper.

Forkjempere for «googleskatt» har gjort et stort poeng av at Amazon ikke har betalt føderal skatt i USA de to siste årene. Dette kan trenge en nyansering. I USA får selskaper fradrag i føderal selskapsinntekt for gevinster som de ansatte realiserer på aksjer og opsjoner som de har mottatt fra arbeidsgiver. Siden aksjekursen på Amazon-aksjen har steget kraftig, har de ansatte fått store skattepliktige gevinster på aksjer og opsjoner og selskapet har fått tilsvarende store skattefradrag.

Null føderal skatt kommer ikke av smart skatteplanlegging, men forklares med ekstraordinær verdistigning på aksjene til de ansatte i Amazon.

Til tross for null føderal skatt, har Amazon betalt så mye inntektsskatt på statlig nivå i USA og i andre land at betalbar skatt har ligget på 25 prosent og 11 prosent de to siste årene.

Skattenivået til de digitale gigantene tilsier ikke en ekstraskatt på omsetning i tillegg til dagens skattebyrde. Skatt på omsetning står ikke i forhold til lønnsomhet og oppleves tøffere for underskuddsselskaper enn for overskuddsselskaper. Expedia har for eksempel gått med underskudd i flere land, noe som trekker globalt overskudd ned og betalbar skatt til over 40 prosent de siste tre årene.

Omsetningsskatt vil skjerpe skatten ytterligere.

Norge bør slå følge med Finland, Sverige og Danmark, som alle gikk imot EUs forslag om å innføre tre prosent omsetningsskatt på digitale tjenester. Det var dels begrunnet i frykt for at dette kunne åpne for en generell flytting at skatteproveny fra produksjonsland til kundeland også for tradisjonell eksport.

Som eksportnasjon med et lite hjemmemarked – bare fem millioner kunder – er Norge lite tjent med å overføre beskatningsrett fra produksjonsland til kundeland. Vi vil ikke at overskudd på norsk olje og gass, fisk og aluminium skal beskattes der kundene bor.

OECD vurderer i disse dager om digital tilstedeværelse skal være tilstrekkelig for at deler av det digitale overskuddet kan tilordnes kundelandene. OECD vurderer ikke skatt på omsetning, men tar kun utgangspunkt i netto overskudd og allokering av dette mellom opprinnelsesland og kundeland.

OECD har som ambisjon å komme frem til konsensus om en ensartet behandling som alle land kan enes om. Dette kan komme til å endre skattereglene vesentlig, men er langt å foretrekke fremfor en omsetningsskatt som innføres i tillegg til dagens skatter.

Da nye omsetningsskatter som innføres ensidig av noen land ikke er omforente eller avtalt i skatteavtaler, er det tvilsomt om de kan trekkes fra i skatteregning eller inntekt i opprinnelsesland. Det innebærer en uheldig dobbeltbeskatning for selskapene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.