Harald Brandsås, fagdirektør i Revisorforeningen

Store, digitale skattehull må tettes

Skattereglene er laget for fysiske varer, ikke digitale tjenester og immaterielle rettigheter. En global skatterevolusjon må komme.

Publisert: Oppdatert:

Reglene for internprising er i første rekke laget for virksomheter som produserer fysiske gjenstander. De er lite egnet for det næringslivet vi har i dag, som i stor grad er basert på immaterielle eiendeler og varer som flyter over landegrensene.
Reglene for internprising er i første rekke laget for virksomheter som produserer fysiske gjenstander. De er lite egnet for det næringslivet vi har i dag, som i stor grad er basert på immaterielle eiendeler og varer som flyter over landegrensene. (Foto: Fartein Rudjord)