Bjørn Bjørnstad, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet

Utrangerte skip må hugges lovlig

Publisert: Oppdatert:

Lasteskipet «Harrier» får derfor ikke forlate Norge før eierne velger en virksomhet i et OECD-land med tillatelses til å hugge opp skip. Nå er det søkt om tillatelse til opphugging i Tyrkia, sier forfatteren.
Lasteskipet «Harrier» får derfor ikke forlate Norge før eierne velger en virksomhet i et OECD-land med tillatelses til å hugge opp skip. Nå er det søkt om tillatelse til opphugging i Tyrkia, sier forfatteren. (Foto: Tommy Ellingsen)