I DN 26. september hevder PwC at skipsfarten ikke bryr seg om havet. Dette begrunner de med at skipsfartens bærekrafts-rapportering ikke fanges opp i PWCs analyse. Dette illustrerer godt det egentlige problemet med bærekraftsrapportering: at det ikke finnes en klar standard for hvordan det skal foregå.

At rapporteringen ikke fanges opp av PwC, er ikke ensbetydende med manglende engasjement. Ifølge The Governance Group finnes det i dag mer enn 30 ulike standarder for bærekraftsrapportering. For å gjøre rapporteringen enklere for våre medlemmer har vi derfor igangsatt arbeid med en veiledning for rapportering av bærekraft og klimarisiko tilpasset vår bransje.

Klimarapportering er viktig av flere grunner. Det skaper bevissthet internt i selskapet om hvordan bedriften påvirker sine omgivelser, og det gjør det enklere for investorer å se hvilke selskaper som er i risikosonen og hvilke som er godt forberedt på de utfordringene klimaendringene representerer.

Det er ingen tvil om at et sunt og bærekraftig hav er avgjørende for at verden skal nå mange av de globale bærekraftsmålene. Som en stor, global næring som lever av havet har vi en grunnleggende interesse av en bærekraftig utvikling.

Men hvordan vi skal rapportere, finnes det i dag dessverre ikke en fullgod løsning på.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.