Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund

Grønn skattekommisjon parkert med god grunn

Publisert: Oppdatert:

Kommisjonen har faktisk ikke forstått at skogen i tillegg til å ta opp CO 2 også har som oppgave å forsyne samfunnet med biomasse, slik at en kan erstatte bruk av fossil energi og klimabelastende materialer, sier forfatteren.
Kommisjonen har faktisk ikke forstått at skogen i tillegg til å ta opp CO 2 også har som oppgave å forsyne samfunnet med biomasse, slik at en kan erstatte bruk av fossil energi og klimabelastende materialer, sier forfatteren. (Foto: Per Thrana)
Forsiden