Eva Grinde gjentar i DN 24. oktober den vranglesing og avsporing som Thomas Nordahl kom med for seks uker siden. Jeg har svart på dem i Utdanningsnytt og i Hamar Arbeiderblad. Mitt poeng er ikke hvor pengene ble av.

Debatten startet med Nordahls kritikk av danske og norske skoleforskere i Utdanningsnytt 10. september, der han også kommer med påstander om meg. Nordahl hevder der å sitte på den ene, sanne kunnskap om skolen. De andre avskriver han.

Debatten går mellom en importert, tayloristisk forståelse av skole, der arbeidet i klasserommet skal ta utgangspunkt i de mest effektive metoder, utformet vitenskapelig, og den opprinnelige, der læreren handler ut fra rett målestokk i ulike situasjoner i klasserommet.

Kjernen er at importskolen selv hevder å være den ene, nye og sanne kunnskap om skole.

Farene ved importens enøyde forståelse er kritisert i både danske og norske skoleforskeres svar til Nordahl. Han har ikke besvart kritikken.

I Nordahls foredrag «Forskning og ideologi i utdannelsessektoren» bruker han meg som eksempel på alt skoleeiere ikke må høre på. Steffen Handal, Utdanningsforbundets leder, skriver at Nordahl der viser en forakt for læreres og politikeres kunnskap. Og professor Harriet Bjerrum Nielsen skriver at Nordahl universaliserer sin egen forskningsmetode og kategoriserer alle som jobber med andre metoder som uvitenskapelige og ute på ideologiske korstog. Debatten handler derfor ikke «min kamp mot kunnskap i skolen», men om kunnskapssyn og forsøk på å omskrive historien om en feilslått skolepolitikk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.