Bernard Daub, rektor ved Oslo by steinerskole

Pedagogenes juleevangelium

Skolene i Norge samler seg nå rundt det glade budskap: Dybdelæring er fremtidens pedagogikk.

Publisert: Oppdatert:

Fra flere hold etterlyses det tydelige retningslinjer for hva elevene skal lære, skriver artikkelforfatteren.
Fra flere hold etterlyses det tydelige retningslinjer for hva elevene skal lære, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Aleksander Nordahl)