Barneombudet og Forbrukerrådet er bekymret for at barneromsdøren står åpen for kommersielle aktører (innlegg i DN 31. januar). Det er en bekymring Medietilsynet deler, men heldigvis er det mye positivt på gang.

Medietilsynet kom i fjor høst med et forslag om å rydde i regelverket rundt markedsføring rettet mot barn og unge. Barneombudet og Forbrukerrådet deler i innlegget i Dagens Næringsliv både bekymringen vår og ønsket om å ta bedre vare på de yngste i det digitale landskapet. Forbrukerlovgivningen er uoversiktlig, og det er uklar ansvarsfordeling mellom tilsynsmyndighetene.

Regelverket henger ikke med på de utfordringene barn og unge møter i sin digitale hverdag. Det må det gjøres noe med.

Barneombudet og Forbrukerrådet ønsker å sette ned et utvalg. Medietilsynet mener det allerede er tydelig hvor skoen trykker, og tydeligere skal det bli. Regjeringens personvernkommisjon skal innen 1. juni kartlegge hvordan utstrakt bruk av og eksponering i sosiale medier påvirker barn og unges personvern, og foreslå eventuelle tiltak for å bedre personvernet.

Vi tror derfor ikke flere utvalg er løsningen nå – men handling.

Når mange aktører står sammen om å presse frem en endring knyttet til særlig barn og unges forbrukervern, er det en styrke. Det er heldigvis også endelig en bevegelse på reguleringsområdet internasjonalt. EU vil i år vedta et regelverk som kommer til å endre mye, og som også blir en del av norsk lov.

Rettsakten for digitale tjenester, DSA, skal sikre at innhold som er ulovlig offline også er ulovlig online. I DSA ligger det helt konkret forslag om et forbud mot målrettet markedsføring rettet mot barn. DSA vil også gjøre det enklere for myndighetene å fjerne ulovlige innlegg på nett og pålegge plattformene å fjerne dette innholdet raskere enn i dag.

Det som skjer internasjonalt, utelukker ikke regelrydding nasjonalt. Døren til det barnerommet skal uansett ikke stå vidåpen for kommersielle aktører.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.