Marius Hauken gjør i DN 16.april et hovedpoeng ut av at DNBs oppkjøp av Sbanken kan være godt nytt for landets sparebanker. Han etterlater samtidig inntrykk av at flere av de lokale sparebankene ikke nødvendigvis vil overleve over tid.

Hans vurderinger bygger på en forfeilet vurdering av sparebanknæringens sterke posisjon på viktige områder:

Både de lokale og regionale sparebankene har de siste årene opplevd at pilene peker riktig vei, og at de gjennom en kombinasjon av moderne tjenester og bredt engasjement for eget nærområde forblir mange kunders førstevalg. Den positive utviklingen gjenspeiles både i sparebankenes egne resultater, og i utviklingen når det gjelder markedsandeler.

Tall fra Epsis årlige måling av kundetilfredshet i bankbransjen bekrefter dessuten at landets lokale sparebanker er blant dem som i størst grad lykkes med å utvikle et totaltilbud som svarer til kundenes behov og forventninger. På Epsis måling ligger Sbanken i tet, men med flere sparebanker på de påfølgende plassene.

Det siste året har en samlet sparebanknæring styrket seg ytterligere gjennom sterk omsorg for bedrifter, husholdninger og lokalsamfunn som har blitt hardt av myndighetenes tiltak for å begrense smittespredning. Dette vil gi mange av de mindre sparebankene forsterket konkurransekraft også den dagen pandemien er over, og flere ser verdien av å ha en banknæring som er til stede og har hovedkontor lokalt.

... flere ser verdien av å ha en banknæring som er til stede og har hovedkontor lokalt

De største avisoverskriftene blir sjelden viet de minste sparebankene. Samtidig er det ingen grunn til å skape usikkerhet rundt fremtiden til denne delen av banknæringen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.