I sosiale medier florerer nå det som mange peker på som et gender bias ved bruk av online oversettelsestjenester. For noen er kanskje ikke dette et nytt fenomen, men vi ble gjort særlig oppmerksom på det da vi testet dette selv.

Ifølge Google Translate går det nemlig ikke an å ha en kjæreste som både er advokat og kvinne. Vi foretok følgende test: skriv inn «min kjæreste er (…)» med engelsk som oversettelsesspråk, og sett inn ulike yrker og oppgaver.

Camilla Hagelien
Camilla Hagelien

Resultatet var interessant. Det tyder på at algoritmebaserte oversettelsestjenester i seg selv kan være med å forsterke tradisjonelle kjønnsrollemønstre som mange mener vi forlot for en god stund siden. Ifølge Google Translate er mannen for eksempel lege, advokat, fikser bilen og tjener penger. Kvinnen på sin side er sykepleier, lager middag og passer barna.

Noen ganger gir Google alternativer, for eksempel at i stedet for «boyfriend» kan det være «girlfriend», og i stedet for «he», kan det være «she». For advokater var det imidlertid ikke engang gitt andre alternativer. Man kan kun ha en «lover» eller «boyfriend» som er advokat, ikke en «girlfriend».

Sarah Renså Skogesal
Sarah Renså Skogesal (Foto: Privat)

Mannlige sykepleiere eksisterer tydeligvis heller ikke, og ifølge Google er det kun menn som kan jobbe veldig mye. Man har også sett lignede tilfeller ved oversettelser fra kjønnsnøytrale språk, hvor kjønnsrelaterte pronomen ikke brukes.

Algoritmebaserte beslutningsprosesser trekkes ofte frem som en fordel fordi det reduserer risikoen for menneskelig svikt og subjektive preferanser. I fremtiden er det mulig vi i enda større grad enn i dag vil basere våre vurderinger og beslutninger på algoritmebaserte data.

I likhet med algoritmene til flere andre Big Tech-selskaper, er Googles algoritmer ansett for å ha et forholdsvis godt rykte – nettopp som følge av den store mengden data som prosesseres før beslutningene tas. Man må likevel ikke glemme at slik teknologi kan være preget av feilkilder, alt etter hva slags data algoritmen blir testet og matet med.

I en del samfunn og familier stemmer nok fortsatt at det er flest kvinner som passer barna og flest menn som er advokater og tjener penger. Men dette er ingen allmenn sannhet. Vi kommer oss ikke ut av gamle tanke- og beslutningsmønstre dersom algoritmene vi bruker, bygger på gamle data.

Som vårt oversettelseseksperiment illustrerte, må gamle datasett etter hvert byttes ut og korrigeres for eventuelle feilkilder som ikke lenger reflekterer det samfunnet vi lever i. Arbeidsoppgaver og yrker burde i utgangspunktet ikke være kjønnsbasert i det hele tatt. Men vi bør i alle fall ikke la algoritmene ta valget for oss.

Hey Google! Vi eksisterer vi også! Hilsen to kvinner i advokatverden.

Vi kommer oss ikke ut av gamle tanke- og beslutningsmønstre dersom algoritmene vi bruker, bygger på gamle data.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.