Finansminister Siv Jensens forslag til statistikklov sier noe om forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå (SSB). Det har fått flere aviser til å spore helt av. Dagbladet hevder på lederplass at den nye loven truer SSBs troverdighet og tolker den slik at Finansdepartementet skal kunne pålegge forskere i SSB å undersøke problemstillinger med en bestemt metode og tilnærming.

DN hevder på lederplass at den nye loven kan sette en stopper for å satse mer på den forskning som ifølge de fremste fagfolkene gir de kvalitativt beste resultatene. I begge avisene er oppfatningen at SSBs uavhengighet er i fare.

I Finansavisen sier Siv Jensen i et intervju: «Uavhengigheten vil gjelde hvordan SSB gjør jobben, men ikke hvilke oppgaver som skal gjøres». Og avisen legger til: Finansdepartementet vil dermed fortsatt kunne legge føringer.

Selvsagt, forskningsavdelingen i SSB har et samfunnsoppdrag overfor Finansdepartementet, akkurat som Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har overfor Forsvaret. Sammenlignet med andre typer forsknings- og utredningsmiljø er det grenser for hva forskere og utredere i SSB kan arbeide med. Det som klart faller utenfor hva som er relevant for oppdragsgiveren, vil ikke kunne gjennomføres. Forskere som ønsker å arbeide med slike problemstillinger, bør derfor søke jobb i mer frittstående forskningsmiljøer hvor finansieringen ikke er knyttet til gjennomføring av et klart avgrenset samfunnsoppdrag.

Lovforslaget hindrer ikke at forskere i SSB tar opp nye problemstillinger og nye metoder i de analyser de arbeider med. Det er rom for kreativitet på både tema og metoder i et forsknings- og utredningsmiljø med et relativt klart avgrenset samfunnsoppdrag. Lovforslaget setter ikke en stopper for det.

Striden i SSB handlet egentlig om følgende: Noen ville at forskningen i SSB skulle dreies mer mot dagens trender i prestisjefylte tidsskrift. Noe av denne forskningen er av interesse for Finansdepartementet, men langt fra alt. Når Morgenbladet skriver at den nye statistikkloven vil kunne gjøre at ulikhetsforskningen vil lide, så er det ikke riktig. Ulikhetsforskning er godt innenfor Finansdepartmentets kjerneområde.

Når DNs leder hevder at den nye statistikkloven kan sette en stopper for hva de fremste fagfolkene mener er den beste forskningen, så unnlater DN å si at det er uenighet blant verdens beste forskere hva den beste forskningen er. Og også at det er uenighet om hvilken forskning Finansdepartementet kan være mest tjent med.

Interessen blant norske og utenlandske forskere for å få en fot innenfor SSB handler om tilgang til, i internasjonal sammenheng, unike registerdata. Dataene bør avgjort benyttes mer og gjøres lettere tilgjengelig for forskere utenfor SSB. Bruken av registerdata i SSBs egne analyser bør i hovedsak dreie seg om problemstillinger Finansdepartementet og Stortinget er opptatt av.

Vi andre, utenfor SSB, kan drive med alle slags analyser basert på registerdata, men finansiert av forskningsmidler.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.